แอฟริกา – กาแฟเครื่องดื่มที่ผู้คนนิยมดื่มโดยเฉพาะคนทำงาน